Alliansregeringen har i en skrivelse 2014-09-18 redovisat sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporterna ”Försvaret – en utmaning för staten” m fl.

Klicka här för Riksrevisionens rapporter.

Läs regeringens skrivelse