Peter Larsson, VD i regionala flygplatser, argumenterar i en debattartikel i SvD 2014-10-01 att det finns ett behov för Försvarsmakten att utnyttja civila flygplatser men att detta inte är problemfritt.

”Försvarsmakten förfogar i dag över ett begränsat antal militära flygplatser och planeringen utgår från att man kan behöva komplettera med civila flygplatser när så behövs. Under lång tid har krigsplanläggningen legat nere i Sverige. Samtidigt har flera förändringar skett i regleringen av det civila luftrummet.

’Någon självklar rättighet för Försvarsmakten att disponera de civila flygplatserna vid höjd beredskap finns inte i dag’ konstaterar utredningen”.

Läs debattartikeln

Läs utredningen Försvarsmaktens behov av flygtrafikledningstjänst, SOU 2014:65