Avtackning Lisbeth Schultze

Tyvärr avgår den nyvalda ordföranden i länsavdelningen i Halland, länsrådet Lisbeth Schultze. Hon har fått ett nytt arbete som länsöverdirektör i Västra Götalands län redan den 13 oktober, vilket är ett positivt steg i hennes karriär.
I avvaktan på val av ny ordförande övertar Hans Hansson ansvaret.

Vid ett möte på länsstyrelsen tackade Allmänna Försvarsföreningen Lisbeth Schultze för hennes bidrag som ordförande i den nybildade länsavdelningen och önskade henne även lycka till i framtiden.

(på bilden syns landshövdingen Lena Sommestad (t v) och Lisbeth Schultze)