Söndagen den 5:e oktober 2014 bildades en ny länsavdelning i Uppsala.Vid mötet valdes en interimsstyrelse som  fram till det första ordinarie årsmötet kommer att bestå av:

Ordförande:Tony Gunnarsson
Vice ordförande:Christoffer Orméus
Sekreterare:Hugo Fiévet
Ledamöter:Mattias Holmström, Carl Erixon, Simon Logren, Anna Montelius, Anders Lindqvist.