MFGGAINNPå uppdrag av försvarsutskottet  har Ingemar Wahlberg (Ordf AFF och fd kanslichef i försvarsutskottet)t gjort en uppföljning av 2009 års försvarsbeslut.

Läs rapporten här