– Det svenska bidraget har gett positiv effekt. Alla kom hem, utan fysiska skador. Dock drabbades en soldat av ett skorpionbett.

Så summerade överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson den svenska FN-insatsen i Mali, när han i september gästade Högskolan i Kristianstad. Dit kom han på inbjudan av Allmänna försvarsföreningen i Skåne i samarbete med Reservofficersföreningen Norra Skåne och Försvarsutbildarna i Skåne.

Ett 40-tal deltagare lyssnade med stort intresse på Carl-Magnus Svensson från Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg. Han var chef för den första kontingenten, som i december 2014 åkte ner till Mali för att göra en underrättelseinsats. Successivt tog man ner 280 man.

Den svenska FN-kontingenten i Mali består av ett underrättelseförband och officerare som tjänstgör i olika staber. Dessutom finns det en nationell stödenhet för logistik.

– FN:s huvudsyfte med de fredsbevarande insatserna är att skydda civilbefolkningen. Befolkningen hade en positiv inställning till oss, sa Carl-Magnus Svensson och jämförde med den betydligt hotfullare stämningen i Makedonien, Kosovo och Afghanistan, där han tidigare har tjänstgjort.

Han nämnde att huvuddelen av förbandet varit ute i fält tidigare. Det finns också mycket kompetens i förbandet, från språkkunskaper till konsten att lägga ner rör.

Mats Welff, ordförande i Allmänna försvarsföreningen i Skåne, välkomnade överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson från K 3 i Karlsborg till Högskolan i Kristianstad.

Mats Welff, ordförande i Allmänna försvarsföreningen i Skåne, välkomnade överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson från K 3 i Karlsborg till Högskolan i Kristianstad.

Camp Nobel i öknen

För att få fotfäste i Mali byggde svenskarna Camp Nobel i Timbuktu, detta med hjälp av ingenjörsstyrkan från Ing 2 i Eksjö och personal från Försvarets Materielverk (FMV). I det inhägnade området finns bland annat en unik blodcontainer, där blodet separeras i sina beståndsdelar och djupfryses till minus 80 grader.

– Inför resan var vi rädda för ett utbrott av ebola i truppen och hade därför höga krav på hygien och sjukvård. Men det är inte lätt i ett land där det ofta är över fyrtio grader varmt och bristande hantering av livsmedel, betonade Svensson.

Stora ökenområden

Den gamla franska kolonin Mali är en kustlös republik i Västafrika. Landet är tre gånger så stort som Sverige. I norr når landet långt in i centrala Sahara. Landets sydliga och tropiska delar, där majoriteten av befolkningen bor, präglas av floderna Niger och Senegal. Här ligger också huvudstaden Bamako.

Mali, med cirka 16 miljoner invånare, är ett av världens fattigaste länder. Därför är landet helt beroende av bistånd. Barnadödligheten och arbetslösheten är stor. Jordbruk och fiske är de viktigaste näringarna, och till naturresurserna hör guld, uran och salt.

Kamp mot Boko Haram

Tuareggerillan har utropat den nordliga delen av Mali till egen stat, något som komplicerar säkerhetsläget i landet. Franska förband har också återvänt till landet för att försöka stoppa Boko Harams framfart och den religiösa rörelsens  islamisering av befolkningen.

– Sedan urminnes tider har slavar, vapen och narkotika smugglats genom landet. Därför är kameler, getter och vatten viktigare än någonting annat, sa Carl-Magnus Svensson och tillade:

– För oss har det varit viktigt att föra en dialog med motståndaren. När våra telefoner tystnar är det ett orosmoment.

Text och foto: Pontus Persson