Den 8 maj hade AFF Örebro förmånen att hålla ett föredrag med generalmajor Bengt Andersson, tillika övningsledare för övningen Aurora 17. Han beskrev i stora drag hur övningen ska gå till och vilka utmaningar som övningen innebär.

Aurora 17 är den största övningen i sitt slag som Försvarsmakten hållit på mer än 20 år och har deltagare från flertal andra länder. Övningen är intressant ur flera aspekter. En aspekt är att övningen är den första att hållas med stöd av värdlandsavtalet. En annan aspekt är de signaler som övningen ger till omvärlden.

Efter föredraget hölls en diskussion mellan representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna. Från Socialdemokraterna deltog Anders H. Eriksson, rådgivare åt försvarsminister Peter Hultqvist, som deltog. Från Moderaterna deltog Lotta Olsson, ledamot i försvarsutskottet samt ordförande i AFF Örebro. De tog upp huvuddragen i respektive partis linje kring försvaret och diskuterade utifrån detta. Diskussionen efterföljdes av en frågestund där stor del av publiken var delaktig.

Evenemanget blev över förväntan och styrelsen i AFF Örebro vill tacka både Utrikespolitiska föreningen i Örebro för samarbetet kring föreläsningen och alla de som deltog.