Stort intresse för Framtidens luftförsvar

Ett symposium om Framtidens luftförsvar lockade närmare 180 deltagare till Rönnegymnasiets aula i Ängelholm den 3 oktober. Flera av försvarsvännerna inledde med ett givande besök på Ängelholms flygmuseum.Det mycket välbesökta mötet arrangerades av Allmänna försvarsföreningen i Skåne i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne, Reservofficers­föreningen Norra Skåne, Krigsflygskolans kamratförening, F 10 kamratförening och Flottans män. Förre yrkesofficeren i Flygvapnet, Stig Rydell, höll i skaftet tillsammans med moderatorn Sven-Christer Nilsson, f d styrelseordförande i Försvarets materielverk.

— Vi lever i en värld av osäkerhet, där vi måste ta hänsyn till Rysslands styrkeuppbyggnad, sa Nilsson och tillade att vi måste skaffa oss ett robust samhälle som försvarar vårt territorium.

Att svensk försvarsindustri är motorn i teknikutvecklingen de närmaste 10–15 åren fick nog alla klart för sig denna kväll. Anders Silwer, f d chef för produktionsledningen i Försvarsmakten, gjorde en global utblick om styrkeförhållandena i världen. Han fastslog också att teknikutvecklingen är det som mest påverkar vårt framtida försvar, där små och smarta vapen kan bli lösningen. Det är också viktigt med vapen som har anpassad räckvidd samt ett kvalificerat, allsidigt sammansatt, snabbt och rörligt luftförsvar.

— Det är viktigt med långsiktighet, betonade Silwer och nämnde att försvaret fått minskade anslag sedan 1996. Men sedan 2009 har det skett en ökning.

Moderna radarsystem

Pontus de Laval, teknisk chef på Saab, berättade att koncernen inledde en internationalisering omkring år 2000. Detta har medfört att åtta miljarder kronor investerats i forskning och utveckling och att 70–80 procent av dagens försäljning sker utomlands.

— Till våra viktigaste produkter hör Gripens E- och F-versioner, sa de Laval, som även lyfte fram moderna radarsystem och lätta missilsystem samt u-båtar och ytfartyg. Pontus de Laval framhöll att regeringens anslag på 600 miljoner kronor för forskning och utveckling är alltför litet. Forskning behövs för att kunna nå effekt om 10–15 år.

— Sensorsidan har nedmonterats. Vi har också fått ett ryskt hot i form av S-400, ett luftvärnssystem med 40 mils räckvidd, sa han.

Brist på spetskompetens

Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet i Halmstad, konstaterade också att luftvärnet står inför sin största utmaning sedan 1942.

— Idag måste vi kunna möta ballistiska missiler och kryssningsmissiler, sa Svensson, som anser att den uppgiften inte är lätt att lösa eftersom det är brist på tekniskt kunnig personal inom luftvärnet. Det saknas yngre officerare med spetskompetens.

Niklas Alm, strategichef på Säkerhets- och Försvarsföretagen, medgav att svensk försvarsindustri är extremt beroende av export för att kunna utvecklas. Han nämnde att de 90-talet privata företag som tillhör den svenska försvarsindustrin omsätter cirka 30 miljarder kronor per år.

— Detta är en speciell bransch som påverkas av vår säkerhetspolitik samtidigt som Försvarsmakten är beroende av industrin, sa Alm. Han efterlyste ett bättre samarbete mellan berörda parter innan en upphandling sker, allt i syfte att skapa slagkraftiga vapensystem.

Text och bild: Pontus Persson

——————————————

Intressanta böcker

Efter mötet puffade Sven-Christer Nilsson för följande böcker i ämnet:

  • Angrepp mot Sverige, Neretnieks, Karlis (red.), Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2016.
  • Sverige – värt att skydda. Ett sårbart samhälle kräver ett modernt civilt försvar, Hörberg, Thomas (red.), Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2017.
  • Det digitaliserade försvaret. Teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan, Olofsson, Mats (red.), Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2017.

Dessa böcker – och många andra – kan beställas från Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida http://kkrva.se/wds/wds_shop/order.php.