Mässan genomfördes 28-29 november på Kistamässen. Invigningstalare vis Statssekreterare Jan Salestrand.

I år medverkande AFF tillsammans med Kungl Krigsvetenskapsakademien och Försvarsutbildarna. Från Aff medverkade Bo Jifält som skötte vår monter, generalsekreterare Anna Wieslander samt styrelseledamöterna Katarina Tracz och Minou Sadeghpour som modererade ett antal seminarier. Över 30 seminarier genomfördes. AFF hade ett frukostseminarium på temat Hotet mot Sverige? Detta seminarium var uppskattat och fullsatt.

Det var rekord för mässan såväl gällande utställare som besökare. Temat har tidigare varit inriktat mot krishantering men i år var det ett tydligt fokus på nytt totalförsvar. För vår del innebar det besök i vår monter av ett sjuttiotal personer som ville ha information om AFF eller diskutera försvars- och säkerhetspolitik. Vi lyckades även rekrytera 17 nya medlemmar!