”Trump, Putin och ett skakigt EU, säkerhetspolitiska konsekvenser”.

Den rubriken lockade 70-talet personer till Aimpoint i Malmö, där Allmänna försvarsföreningens generalsekreterare Anna Wieslander höll ett intressant föredrag på temat ”Politik och maktskifte i en ny era”.

Som ljus i decembermörkret nämnde hon att den extrema fattigdomen i världen har halverats under de senaste tio åren.

Men det som oroar henne är maktskiftet mellan olika stater, där USA är på nedgång.

– Donald Trumps politiska slogan ”American First” är resultatet av att globaliseringen inte gett USA tillräckligt mycket tillbaka. Protektionisterna är inte nöjda med handelsflödena i världen. Därför vill Trump bygga upp gränser och hinder för handel, sa Anna Wieslander.

Vad gäller Vladimir Putin så har han suttit vid makten i 17 år, och han håller Ryssland i ett fast grepp.

– Putin är skicklig på att använda yttre aggression till sin egen fördel. Han markerar tydligt att småstater får anpassa sig efter stormaktens behov. Exempel på detta är den ryska interventionen i Georgien, Krim och Ukraina.

Tyskland – en ny ledarnation

Enligt Anna Wieslander har EU märkts av kriser sedan 2008. Efter Brexit vill Tyskland och Frankrike visa sig potenta. Tyskland är den nya ledarnationen i Europa och har en viktig roll att spela.

– EU måste ta sig samman, eftersom unionen är en supermakt och en stor aktör i världspolitiken. Betänk att Rysslands BNP inte är större än Spaniens!

– Men EU har inre utmaningar att ta sig an, både vad gäller Nord – Syd och de växande spänningarna mellan Öst och Väst. Många är oroade över att demokratin minskar i Polen och Ungern.

– Olika terrorgrupper, såsom IS, utgör också ett inre och yttre hot genom att etablera sig i länder som har svaga statsbildningar, till exempel Mali och Nigeria, sa Anna Wieslander.

Hon nämnde också att Kina är tillbaka på världsarenan, och är mer utåtriktat än tidigare. Kina och Ryssland vill visa sina muskler för omvärlden.

Föreningar samverkar

Mötet i Malmö hölls i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne och Reservofficersföreningen Norra Skåne.

Deltagarna välkomnades av Ola Fischer, ordförande för Aff i Skåne, och Lennart Ljungfelt, ledamot i styrelsen samt vd för Aimpoint – ett framgångsrikt företag som säljer rödpunktssikten i 50-talet länder. Företaget har cirka 250 anställda och omsätter 700 miljoner kronor.

Text: Pontus Persson

Bild: Anna Wieslander förklarade att Storbritannien agerar för att behålla Natos styrka, något som blir ännu viktigare efter Brexit. Foto: Lennart Ljungfelt.