I maj 2018 undertecknade Sverige, Finland och USA en trilateral avsiktsförklaring kring fördjupat försvarssamarbete i Östersjöområdet.

– Detta avtal kan ha en avskräckande effekt på en eventuell angripare, fastslog kommendör Jonas Wikström vid ett möte med Allmänna försvarsföreningen i Skåne.

Mötet om den transatlantiska länken lockade 60-talet deltagare till Kockum Fritid i Malmö, där Stig Rydell från AFF var kvällens moderator. Han försökte få fram huruvida avtalet kan skapa en ökad säkerhet i vårt närområde eller om samarbetet mellan de tre länderna är uddlöst och symboliskt.

Jonas Wikström sa inledningsvis att säkerhetsläget i norra Europa har försämrats. De militära aktiviteterna har ökat, och Ryssland vill flytta fram sina positioner.

– Den som behärskar Gotland behärskar Östersjön, betonade Wikström, som  framhöll att Åland också är strategiskt viktigt.

Han anser att man kan förebygga krig genom att snabbt möta ett angrepp. Försvarsoperationer behövs för att vinna krig eller undvika att förlora.

Sverige och Finland har i dag ett omfattande utbyte för att kunna utföra gemensamma militära operationer. Samarbetet mellan Sverige och USA har också hög prioritet i syfte att öka säkerheten i norra Europa. Samarbetet sker bland annat i form av övningar, utbildning samt forskning och utveckling.

”Små länder måste samarbeta”

Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, betonade att små länder måste samarbeta för att synas.

– Det trilaterala avtalet ger ett värdefullt politiskt ryggstöd, sa han och nämnde att frågan om samarbete mellan de tre länderna kom upp vid Natos toppmöte i Warszawa 2016. Detta har resulterat i ett ökat utbyte av information och ett bättre samförstånd på tjänstemannanivå.

Robert Dalsjö, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), hävdade att samarbetet inte bara är snack, utan också verkstad.

– För Sverige och Finland finns det uppenbara fördelar med ett samarbete både på flyg- och marinsidan. Svensk marktjänst kan exempelvis serva finska flygplan.

Baltikum i fokus

– En viktig faktor är att vi skapar en ömsesidig fruktan hos en eventuell angripare. Vi håller varandra i handen och går gemensamt till Washington, där man inser att Baltikum är den svagaste länken i Nato.

Vid frågestunden framkom att Östersjön är viktig för flera länders handelstrafik och för den ryska marinen, som har flottbaser i finska viken och Kaliningrad. Dessutom går 40 procent av Rysslands energiexport genom Östersjön. Om militära operationer skulle begränsa framkomligheten kommer därför hamnarna i Göteborg och Trondheim att få ökad betydelse.

Text och foto: Pontus Persson