I Kalmar genomfördes FörsvarsForum den 17 oktober. Från Kungl Krigsvetenskapsakademien kom konteramiral Jörgen Ericsson som talade på temat ”Försvarsmaktens utveckling mot bakgrund av försvarsberedningens rapport” samt den tidigare rikskriminalchefen Lars Nylén som uppehöll sig vid ämnet ”Terrorism – ett hot mot Sverige?”.

I den efterföljande frågestunden deltog också två riksdagsledamöter från Kalmar län, Jan R Andersson (M) och Björn Petersson (S).

Kvällen avslutades med en trevlig eftersits.