Under Ölands Skördefest fanns AFF Kalmar län på plats som utställare i samband med Totalförsvar Öland.

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning.

I år lockades 5 000 besökare till arrangemanget.

För ytterligare info – www.totalforsvaroland.se