”I gråzonen råder förvirring och svårigheter att tolka vad som sker. […] Medvetna medborgare ser lättare igenom propagandan, men medvetenheten behöver byggas i tid. Att redan nu föra den diskussionen kan sprida ljus i gråzonen. Det görs i en fri och öppen debatt där de som besitter kunskapen kan dela med sig av den och där allmänheten får möta de ansvariga för samhällets krisberedskap och skyddet av landet. Allmänna Försvarsföreningen är just en sådan arena för partipolitiskt obundna samtal om försvars- och säkerhetspolitik.”

Det är dags att väcka de svenska tigrarna, skriver idag Anna Wieslander, Generalsekreterare för AFF, och Carl Fredrik Graf, landshövding och ordförande i Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland, i en debattartikel för Corren och MVT. Missa inte!

https://www.corren.se/asikter/debatt/dags-att-vacka-de-svenska-tigrarna-om6382217.aspx