Välkommen till paneldebatt i Sverigesalen på Försvarshögskolan 2 december 2019 kl 18.00
Drottning Kristinas väg 37, Tbana Tekniska Högskolan

Analys av rapporterna Motståndskraft och Värnkraft samt processen på väg mot ett försvarsbeslut.

Paneldebatt med följande deltagare:

Tommy Åkesson, sekreterare i Försvarsberedningen inleder med att tala om vad politiken vill åstadkomma utifrån beredningens rapport
Michael Claesson, FM talar om vad som går att åstadkomma inom ramen för lagd ekonomi
Henrik Moberg, MSB, talar om läget vad gäller uppbyggnaden av det civila försvaret
Kristina Syk Straterno, reflekterar över det sagda
Jörgen Ericsson, KKrVA, gör dito

Reflektioner från inbjudna försvarspolitiker

Moderator: Minou Sadeghpour

Obligatorisk föranmälan med personnummer senast 30 november 2019 på
https://crm.forsvarsutbildarna.se/Pages/Evt/EventSignUp.aspx?eventguid=7514941a-2478-40be-b5e0-124a96d25e68
eller till stockholm@forsvarsutbildarna.se

Varmt välkommen!

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland och ordförande Föreningen Samhällsberedskap

[pdf]