Elisabeth Nilsson. Bilden tagen vid Linköpings slott. Foto: Wikimedia Commons.

Den 6 juni 2020 tilldelades Elisabeth Nilsson, ordförande i AFF och bl a före detta landshövding i Östergötland, H.M. Konungens medalj, 2:e storleken i Serafimerordens band. Hon tilldelas medaljen för sina ”[…] framstående insatser inom svenskt organisations- och näringsliv”.

Vi alla på AFF önskar ett stort grattis till Elisabeth!