Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det här avsnittet diskuteras säkerhetspolitik. USA har valt att inte ta den internationella ledartröjan i kampen mot viruset, till skillnad från vad de har gjort tidigare. Hur påverkas deras internationella samarbeten när Coronakrisen är bakom oss? Är den Amerikanska presidenten ett säkerhetspolitiskt hot genom att bristen på agerande leder till förändrade spänningar i världen?

Förutom Anna Wieslander medverkar också Patrik Oksanen, som är senior fellow på Frivärld. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores och sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist.

Lyssna här https://tankesmedjanfores.libsyn.com/skerhetspolitik-avsnittet