För ca 25 år sen trodde vi på Tennysons dikt som läses på nyåret. ”Ring in den tusenåriga fredens rike”.  Sverige tog bort värnplikten och civilplikten. Avrustade Totalförsvaret. Tyvärr blev det inte så. Vi håller nu på att rusta upp Försvarsmakten och har börjat att arbeta fram ett Totalförsvar i syfte att stödja det militära försvaret men även för att få ett förbättrat befolkningsskydd.

Vi har hittills förlitat oss på att Hemvärnet kan förstärka Räddningstjänsterna vid skogsbränder, sanera olja, arbeta med höga vattenflöden.

Vad händer om Hemvärnet måste lösa sina huvuduppgifter, att med vapenmakt skydda och bevaka för landet viktiga anläggningar. Vad har vi då att ta till?

Klimatförändringarna har också gett oss ett ökat hot mot landets infrastruktur i form av höga vattenflöden, ökad nederbörd som tillsammans underminerar jorden. Men också är det vanligare med stora skogsbränder.  Nu har vi till råga på allt fått en Pandemi som ställt samhället på tårna och resurserna töms.

Vi kan låna mallen som Hemvärnet har tagit fram och skapa ett Civilvärn. Förband som är tränade att underställas någon, för att lösa sin uppgifter enskilt eller tillsammans med enheter ur Hemvärnet. Varför uppfinna hjulet igen, när vi har en prövad och väl fungerande organisation som rekryterar och utbildar förband för att lösa uppgifter självständigt.

Ett Civilvärnsförband kan organiseras i bataljoner som i Hemvärnet.  Enheter som kan arbeta självständigt och understödja andra delar av Totalförsvaret.

Civilförsvarsenheter kan ges uppgifter som ” Sanera stranden mellan A och B anmäl klart” ”Hindra elden från att nå A-tuna samhälle från Väster” ” Bygg hinder så vattnet inte översvämmar B-ås centrum”.

Civilvärnet kan underställas bataljonsvis(mer än 325 st civilvärnare) eller i mindre enheter till tex Civilbefälhavare, Räddningsledare  eller  Polisinsatschefer för att förstärka det civila skyddet av landet.  Om vi bygger dessa som Hemvärnsförband med liknande utrustning, samma sambandsmedel så kan de enkelt lösa uppgifter självständigt eller i samverkan med enheter ur Försvarsmakten eller Hemvärnet.

Om man som jag arbetat med rekrytering av hemvärnssoldater så stöter man hela tiden på människor som söker att komma med i Hemvärnet för att de vill släcka bränder, sanera olja eller vara med om eftersök av försvunna personer, men är inte intresserade av vapenutbildningen. Dessa skulle vara underlag för att utbilda och bemanna Civilvärnet.

Om civilplikt återinförs kan intresserade välja detta.  De skulle kunna utbildas som Hemvärnssoldater men i stället för vapenutbildning, får de utbildning i oljesanering. brandsläckning, kemsanering, allmän räddningstjänst.  Frivilligorganisationerna får till uppgift att även rekrytera och utbilda fordonsförare, fältkockar, signalister, med flera befattningar som behövs till Civilvärnet.

Jag har i snart 25 år tillsammans med GreenCross Sweden försökt få politiker och beslutsfattare förstå behovet av vad vi i början kallade Miljöbrigader nu omgjort till Civilvärn. Kanske är tiden inne för att världen skall förstå behovet av civila förstärkningar för att möta dagens hot.

John-Olov Fridh

Major fd YO