Detta är en debattartikel, som publicerades först i Ystads Allehanda den 23 januari 2021.

Sverigedemokraternas utspel i december om att Sverige bör ha en option att ansluta sig till Nato fick det ”att bubbla till i en gammal surdeg”. Plötsligt var det en majoritet i riksdagen för en Natooption. Regeringen med utrikesministern i täten rusade genast ut till försvar för vår militära alliansfrihet. Motståndet mot en Natooption upprepades av utrikesministern i samband med Folk och Försvars rikskonferens den 11 – 12 januari.

Vi är inte alliansfria och har inte varit det sedan andra världskriget. Det fanns ett hemligt samarbete med västmakterna om utbyte av underrättelser i fred och militär hjälp vid ett eventuellt angrepp mot Sverige. Svenska flygbaser var till exempel anpassade för att ta emot stridsflyg från Nato. Svenska folket hölls okunniga om detta.

Sverige är idag medlem i  EU. Sverige har ett mycket nära militärt samarbete med Finland och arbetar för ett nordiskt Försvarsförbund . Sverige samarbetar militärt med Nato sedan 1994 inom ramen för Partnerskap för Fred (PFF). Sverige har bilaterala avtal med USA och England. Sverige har tecknat ett Värdlandsavtal och har regelbundna övningar med Nato. Officiellt är vi militärt alliansfria men det klingar falskt!

Riksdagens totalförsvarsbeslut för perioden 2021 – 25 innebär en ökning av försvarsanslaget till ca 1,5% av bruttonationalprodukten (BNP) i slutet av perioden. Våra grannländer har redan eller är på god väg att uppnå 2% av bnp. Vi borde då ha minst 2% eftersom vi inte har garanterad hjälp från någon allians.

Vi behöver hjälp utifrån eftersom vi har ett så litet försvar. Om totalförsvarsbeslutet genomförs kommer vi 2025 ha en handfull brigader(med ca 5000 man vardera) varav tre mekaniserade brigader(med totalt 120 stridsvagnar). Det är ingen nämnvärd volymökning sedan dåvarande ÖB Sverker Göransson sade att Sverige kan göra motstånd i en vecka. Det tar upp till en månad att transportera markstridsförband från USA till Europa. Under ”kalla kriget” hade vi drygt 30 brigader varav sju pansarbrigader med ca 600 stridsvagnar. Som jämförelse kan nämnas att Schweiz har två pansarbrigader med fler stridsvagnar än Sverige och erkänd neutralitet sedan 1815 i ett geografiskt svårintagligt land.

Det är att underskatta omvärldens begåvning att hävda att Sverige är militärt alliansfritt. Ryssland vet med säkerhet var vi hör hemma. Det är bara svenska folket som hålls i osäkerhet

Sverige bör sluta hyckla om alliansfriheten och bli medlem av Nato samt höja försvarsanslaget till 2% av BNP.

Ola Fischer

Malmö