Stockholm        KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN Logotyp AFF Logotyp

Inbjudan till FörsvarsForum 2021  ”Framtidens totalförsvar”.

FörsvarsForum 2021 Stockholm genomförs onsdagen den 27 oktober 2021 kl 18.00 på Försvarshögskolan under rubriken ”Framtidens totalförsvar”.

Vi testar med att genomföra det med både publik på plats och med en digital streaming för att så många som möjligt ska kunna delta.

Talare från Krigsvetenskapsakademin är Björn Körlof, Johan René, samt Michael Sahlin. Panelen består också av riksdagsledamöterna Allan Vidman (L) och Hanna Gunnarsson (v). Moderator Minou Sadeghpour (AFF).

Du anmäler dig på e-post till stockholm@forsvarsutbildarna.se och anger om du vill delta på plats eller om du är med digitalt. Vi behöver också ditt personnummer samt uppgift om du redan är medlem i Försvarsutbildarna/någon annan frivillig försvarsorganisation eller inte.

Sista anmälningsdag är tisdagen 26 oktober 2021.

För dig som deltar på plats är adressen Drottning Kristinas väg 37 och det är insläpp från 17.30. Vi kommer att begränsa antalet som kan delta på plats till 50 för att ff respektera risken för smittspridning.
För dig som deltar digitalt kommer länken den 26 oktober 2021.

Arrangemanget genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland, Krigsvetenskapsakademin och Allmänna Försvarsföreningen.

Hjärtligt välkomna
Irma Palm
Förbundssekreterare
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
0705589353