Under våren 2020 lanserade AFF ett nytt utbildningsprogram – ”Future Defence Leaders” (FDL) – där 10 st unga talanger antogs till ett läsår med fyllt med workshops och studieresor runt om i landet. I samband med en studieresa till Örnsköldsvik och besök på BAE Systems Hägglunds i mitten av oktober fick den första omgången av deltagare, på sin sista studieresa för läsåret, ta emot diplom av AFFs generalsekreterare Anna Wieslander.

Även om COVID-19 pandemin gjorde att vissa delar av lässårets aktiviteter fick arrangeras digitalt har deltagarna haft möjlighet att resa till olika delar av landet och lära sig mer om svenskt försvar, försvarsindustrin samt säkerhets- och försvarspolitik ur flera perspektiv. Deltagarna har under året bidragit till väldigt intressanta och insiktsfulla diskussioner, och deras olika bakgrunder har främjat ett samtalsklimat präglat av nyfikenhet och vilja att lära sig mer.

AFF vill rikta ett stort tack till deltagarna för deras bidrag under det gånga året, och till alla experter som också ställt upp och föreläst inför gruppen. Vi vill också rikta ett stort tack till våra samarbetspartners som har gjort detta unika program möjligt: SAAB, BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, GKN Aerospace och Nammo Sweden.

Vi är redan igång med den andra omgången av FDL och ser framemot ännu ett år av nya lärdomar och intressanta diskussioner!