Pressbild – Försvarsmakten/Info

Det var fullsatt i lokalen, nästan 200 åhörare, när överbefälhavaren Micael Bydén hälsades välkommen till Växjö av ordföranden i Allmänna Försvarsföreningen i Kronoberg, Kristina Zetterström. Det stora intresset måste betecknas som ett gott tecken i skyn nu när riksdagens beslut om en rejäl nysatsning på totalförsvaret skall genomföras. Besöket var förstås välkommet för det är ju också angeläget att få försvarsbeslutet förankrat i folkdjupen. Rubriken på ÖB:s anförande lydde: ”Försvarsmakten – i tillväxt”, det var sannerligen länge sedan sist. I försvarsbeslutet konstateras att ett väpnat angrepp mot Sverige inte längre kan uteslutas. Jämför den formuleringen med den tidigare motiveringen: Enskilt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt osannolikt. Så plötsligt kan vår tillvaro skakas om. Att vi människor aldrig lär oss av vår historia!

Den militära upprustningen leds av ÖB Micael Bydén och hans närmaste stab. Vi måste nu ta igen tidigare försummelser för att kunna försvara vår fred, frihet och demokrati och ta vårt ansvar för säkerhet och stabilitet i vår del av världen. ÖB är född i Gnarp i Hälsingland 1964, han har hustru och tre barn och blev stridspilot i Flygvapnet. Som överbefälhavare tillträdde han 2015 och fick förnyat förtroende 2021. Han utsågs i år även till ”Årets chef i Sverige” av tidningen Chef. Om honom hette det bland annat i motiveringen: ”omtyckt, respekterad och värderingsstyrd”.

Ville få en dialog

ÖB inledde mötet i Växjö med ett anförande på cirka 25 minuter. Han förklarade redan från början att han därefter ville släppa fram för frågor för att få en dialog med publiken. Det blev verkligen en givande diskussion. Han betonade att den allra största utmaningen just nu är utvecklingen i vår omvärld. Den hotar inte bara Sverige utan hela EU. Ryssland har agerat på ett sätt som skakar om den nuvarande säkerhetsstrukturen.

Nu byggs därför totalförsvaret upp igen. Genom riksdagens beslut är grunden lagd för en ny krigsorganisation som skall vara klar 2030. För den militära delen handlar det om nya regementen, ny försvarsmateriel som ubåtar, JAS-plan och en rejäl satsning på Hemvärnet, som alltid finns på plats i närmiljön. Vi får också ett utbyggt cyberförsvar. Försvarsbudgeten ökar med nästan 29 miljarder till 89 miljarder kronor 2025.

ÖB underströk att Försvarsmakten skall nyrekrytera tiotusentals personer fram till 2030 och att rekryteringsbasen i stor utsträckning är de värnpliktiga. Krigsorganisationen skall växa från 60 000 till 90 000 år 2030. Han sade också: Vi har fördjupat och breddat våra internationella samarbeten, i första hand med Finland, något som känns bra och tryggt.

ÖB avslutade kvällen med en middag på residenset hos landshövdingen i Kronoberg Maria Arnholm och inbjudna gäster.

Text: Kjell Göthe