Sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes så har kriget, och dess konsekvenser, dominerat nyhetsflödet. AFF:s generalsekreterare Anna Wieslander har flitigt kommenterat utvecklingen, både nationellt och internationellt.

Nedan följer ett urval av hennes kommentarer i svenska medier: