Joakim Paasikivi: Ryska trupperna agerar oskickligt på slagfältet

Kriget i Ukraina har inte alls utvecklats som Putin ville utan istället gått i stå, konstaterade överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan när han gästade ett välbesökt årsmöte hos Allmänna Försvarsföreningen i Kronobergs län.  Hälften av den terräng som de ryska trupperna inledningsvis besatte har återerövrats, sade han i sitt föredrag.

Paasikivi tror på en ukrainsk motoffensiv i slutet av april eller början på maj, när den leriga terrängen blivit till fast mark igen. Han gör också bedömningen att de ryska trupperna lidit stora förluster, något som också bekräftats av Putin, när han besökte den ryska säkerhetstjänsten FSB och höll ett tal där nyligen. Putin kallar det ryska anfallskriget för ”en speciell militär operation” som pågår i grannlandet och där FSB i hög grad är involverat speciellt mot vad Putin kallar för terrorister.

Paasikivi ser flera anledningar till de omfattande ryska förlusterna: det handlar dels om att effektiva vapen och ammunition från väst tillförs den ukrainska armén och att soldaterna dessutom fått utbildning på dessa vapen. Men också på att ryssarna agerat oskickligt på slagfältet. 40 procent av de ryska stridsvagnarna har gått förlorade. Men dessa var ju aldrig avsedda för närstrid, kommenterar Paasikivi.

Till detta kommer att president Volodymyr Zelensky är en skicklig och engagerad ledare som blivit folkkär. Moralen är dessutom hög i de ukrainska leden. Men helt avgörande är att den ryska ledningsmetoden är kommandostyrd: Gör detta, gör bara detta och ingenting annat för då riskerar du att bli straffad! Det ges med andra ord inget utrymme för egna initiativ, vilket är viktigt särskilt vid fronten där så mycket oförutsett plötsligt kan inträffa.

Putins armé skjuter med berått mod sönder städer och byar och viktig infrastruktur för att få civilbefolkningen att ge upp. Men den taktiken har också misslyckats. En offensiv mot väst när det gäller desinformation i olika former har inletts, den drabbar även Sverige och den måste mötas.

Ny ordförande

Gunnar Karlson valdes till ny ordförande för AFF Kronoberg vid årsmötet. Styrelsen för 2023 består av: Gunnar Karlson ordförande, Bengt-Göran Svensson sekreterare. Till ledamöter valdes: Suzanne Frank, Carin Lamme Lind, Christofer Salomonsson, Magnus Frisk, Martin Tunström och Carl Håkansson Cedergren.

Text: Kjell Göthe