Två intensiva veckor med Future Defence Leaders under avgörande tider för europeiskt försvar!
Den 12-13 april besökte FDL Bofors och Nammo för visning av Archer artillerisystemet och ammunitionstillverkning.
Den 27 april var deltagarna hos Saab i Linköping för att lära om Gripens centrala roll i det svenska försvaret.