Tisdagen den 15 augusti deltog Anna Wieslander i TV4 Nyhetsmorgon för att tillsammans med Mikel Odenberg och Lars Fresker resonera king frågor som rör det svenska försvaret med anledning av säkerhetsläget.

Hur behöver svenska försvaret rustas i väntan på Nato-medlemskap? Varför dröjer Sveriges Nato-inträde?

Se inslaget här:

https://www.tv4play.se/klipp/16be7686db8aaf7765f3/s%C3%A5-beh%C3%B6ver-svenska-f%C3%B6rsvaret-rustas-i-v%C3%A4ntan-p%C3%A5-nato-medlemskap?playlist=auto_67ff22880e988cd4d149