Det försämrade omvärldsläget, inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina, har lett till att Sverige inte längre kan ta vår demokrati, fred och frihet för givna. För att vända den globala demokratins systematiska nedgång och stärka Sveriges motståndskraft krävs det att den nya generationen är förberedd på och engagerad i att försvara demokratin. Med bokprojektet ”En ny generations röster om försvaret av demokratin ger AFF nästa generations beslutsfattare möjlighet att framföra sina analyser av globala utmaningar och vad som behövs för att rusta oss att hantera dessa.

Läs mer om antologin här »