I slutet av september hade AFF Skåne i samarbete med F10 kamratförening ett möte på Ängelholms flygmuseum som anknöt till beredskapsveckan. Mötet, som lockade 20-talet deltagare, gästades av Minou Sadeghpour.

Hon välkomnades till museet i Valhall park av major Ulf Ohlsson, som berättade att F10 kamratförening har cirka 2200 medlemmar över hela landet, därav ett 50-tal aktiva som vårdar föremålen och driver museet.

– Vi brukar ha närmare tjugotusen besökare per år, men 2015 pikade vi med tjugotvåtusen. Sedan minskade det under pandemin, sa Ulf Ohlsson.

Flygmuseet är uppbyggt av gamla F10-flottiljens personal efter det att flottiljen lades ned. Det är ett mycket intressant museum som visar inte bara ett antal flygplan utan även hela verksamheten runt flygvapnets uppgifter inom ramen för försvaret av Skåne från 1940 till nedläggningen 2002.

– Vi har byggt upp miljöer med flygplan under laddning och tankning samt stridsledningscentralerna som ledde vårt jaktflyg, och mycket annat, sa Ulf Ohlsson.

 

Övning ger färdighet

Minou Sadeghpour är Head of Public Affairs på 4C Strategies. Hon har tidigare varit seniorkonsult inom civilt försvar, krigsberedskap och förmågeutveckling. Minou är verksam som styrelseledamot i Allmänna försvarsföreningen samt bevakar säkerhetspolitik och utvecklingen i omvärlden för tidningen Vårt försvar.

–  Det ställer stora krav på ledarskapet att leda samhället under kris eller krig, fastslog Minou som betonade att vi måste öva för att utveckla vår förmåga.

– Demokratin är vårt bästa vapen. Men för att värna vår frihet behövs det fantasi, förståelse och förmåga, sa hon.

AFF Skånes ordförande Pontus Persson, Simrishamn, gladde sig åt att krisberedskapsveckan slagit väl ut i bland annat sydöstra Skåne, där många insett behovet av att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

——————–

Bildtext: Major Ulf Ohlsson välkomnade Minou Sadeghpour till Ängelholms flygmuseum, där Johan von Horn från AFF-styrelsen i Skåne höll i skaftet. Här vid en J35 Draken, version Johan.

Foto: Jan Wallén

——————–