AFF-möte i Kronoberg, 21 maj, 2024:

Sverige rustar upp rejält

Äntligen, svenskt försvar utvecklas positivt igen efter en lång period av nedrustning. Vi talar då om totalförsvaret, den militära delen och den civila delen. Som världen ser ut idag är dessa åtgärder absolut nödvändiga. Men det kommer att ta lång tid innan rustningen är genomförd och det kommer att kosta många miljarder. För det är alltid lättare att riva ned något, men kostar betydligt mer att bygga upp det igen. Glöm aldrig detta på det att det inte må hända igen! Så tänker jag när jag går hem efter att ha lyssnat till försvarsminister Pål Jonson (M) och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) vid ett arrangemang i regi av Allmänna Försvarsföreningen i Kronoberg. Det var fullsatt i lokalen och det blev en livlig frågestund efter de två inledande anförandena.

– Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget och just nu pågår den största upprustningen av totalförsvaret sedan andra världskriget. Natomedlemskap är viktigt och gör oss starkare, men är inte lösningen på allt, så inledde försvarsminister Pål Jonson sitt anförande. Tre ting är viktiga nu, fortsatte han: Att integrera vårt försvar med Natos – att rusta upp vårt totalförsvar – och att stötta Ukraina, som är Europas sköld mot det förfärande ryska anfallskriget.

Åren 2020 – 2024 har vi dubblat försvarsanslaget och vi har fått fyra rapporter från Försvarsberedningen om det arbete som pågår och åtta partier står bakom dessa. Den breda enigheten är en styrka, sade han vidare. Svenskt stöd till Ukraina uppgår till över 30 miljarder kronor. Det har inte på länge bedrivits en sammanhållen planering av totalförsvaret utan den har i bästa fall skett på varje departement för sig. Men nu finns äntligen en samlad beslutsgång och nu ligger högsta ansvaret på försvarsdepartementet. Jag ser hur bilden håller på att förändras, sade Pål Jonson.

Civila försvaret

– Vi behöver höja ambitionerna inom civilförsvaret, förnyelsen har gått för långsamt. I det arbetet kan vi lära mycket av hur Ukraina har agerat för att skydda civilbefolkningen. Många hade räknat ut Ukraina men de har stått upp och hållit ihop, sade Carl-Oskar Bohlin. Han sade också: Vi bygger upp försvaret på nationell, regional och kommunal nivå och länsstyrelserna spelar framöver en viktig sammanhållande roll.

– När det gäller lagerhållning av livsmedel och medicin finns det mycket att göra framöver. Vi behöver bättre lagerhållning spridd över landet, det står helt klart och det kommer att ta tid att bygga upp detta. Men vi måste dessutom i krisläge kunna genomföra produktions-omställning inom näringslivet för att bli uthålligare i vår försörjning. Vi är också för beroende av Ryssland, det gäller konstgödsel, rysk gas och rysk olja och vi sitter fast i ett beroende av Kina när det gäller en rad högteknologiska produkter, sade Carl-Oskar Bohlin.

Bildtext: Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget, betonade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin på besök i Växjö.

Text: Kjell Göthe

Foto: Bengt-Göran Svensson