En intressant kväll med Sverker Göranson

Den 28 mars föreläste general Sverker Göranson i Hörsalen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Ämnet för kvällens föreläsning var ”En exposé av svensk militär förmåga under min tid som ÖB och var vi står idag”. Sedan föreläsaren och åhörarna hälsats välkomna av länsavdelningens ordförande, landshövding Thomas Carlzon, följde en mycket initierad redovisning av Sveriges förhållande till läget i vår omvärld. Särskild uppmärksamhet ägnades åt situationen i Ryssland. Vi fick bekräftat att avvecklingen av vårt tidigare allsidigt sammansatta totalförsvar hade gått för fort och varit allt för omfattande. Vi fick också veta att det är mycket svårt att få gehör hos politiker [...]

2019-04-15T11:30:52+02:0015 apr 2019, 11:29|Notis|

What Makes an Ally? Sweden and Finland as NATO Partners

A Finnish machine gunner participated in the Northern Wind exercise conducted by the Swedish army in cooperation with allied armies in northeastern part Sweden on March 22. (TT News Agency/Naina Helen Jaama via Reuters) by Anna Wieslander When NATO kicked off Trident Juncture, its largest collective defense exercise in decades in Norway in October 2018, militarily non-aligned Sweden and Finland not only contributed substantial troops, they were actively involved in planning the exercise from the start. Read more »

2019-04-05T12:47:42+02:005 apr 2019, 12:39|Notis|

Kärnvapenförbuds­konventionen – borde Sverige skriva på?

Tillsammans med Folk och Försvar och Svenska Atlantkommittén anordnade AFF igår ett seminarium om utredningen om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen, med ambassadör Lars Erik Lundin, Aftonbladets Anders Lindberg och Expressens Anna Dahlberg. Se seminariet i efterhand här »

2019-03-26T10:52:05+02:0026 mar 2019, 10:50|Notis|

Snart är det dags för årets PAX NORDICA

Torsdag den 4 april kl 1300 kör vi igång, Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Årets rubrik: SÄKERHET I ETT NATIONERNAS EUROPA SOM ÅTERUPPSTÅR - HÅLLER MÅNGSIDIGHETEN PÅ ATT FALLA SÖNDER? Som vanlig är det gratis och det bjuds på kaffe och annat. Läs hela programmet »  

2019-03-18T17:35:48+02:0018 mar 2019, 17:34|Notis|

Utmaningar i allvarstid – Rikskonferensen 2019

Säkerhetsfrågornas ökade betydelse märks i vårt land. Myndigheterna med säkerhet på agendan liksom, som det uttrycktes, ”finansdepartementets ökade uppmärksamhet”, utgör tämligen handfasta bevis för detta. Något som krävs inte minst utgående från att närområdesperspektivet innefattar nordområdets ökande betydelse, höjd spänningsnivå i östersjöregionen och blickar vi i sydlig riktning handlar det om effekterna från migrationsströmmarna, skriver Tommy Jeppsson. Den internationella miljön liksom den i vårt närområde har, jämfört med situationen tidigt 2018, inte undergått någon påtaglig förbättring, varför allvaret i de budskap som förmedlades under innevarande års Rikskonferens tydligt kunde kännas av såväl hos föreläsare som konferensdeltagare. Det är ett bestående [...]

2019-01-16T12:06:13+02:0016 jan 2019, 9:53|Debatt, Notis|

Den transatlantiska länken kan avskräcka fienden

I maj 2018 undertecknade Sverige, Finland och USA en trilateral avsiktsförklaring kring fördjupat försvarssamarbete i Östersjöområdet. – Detta avtal kan ha en avskräckande effekt på en eventuell angripare, fastslog kommendör Jonas Wikström vid ett möte med Allmänna försvarsföreningen i Skåne. Mötet om den transatlantiska länken lockade 60-talet deltagare till Kockum Fritid i Malmö, där Stig Rydell från AFF var kvällens moderator. Han försökte få fram huruvida avtalet kan skapa en ökad säkerhet i vårt närområde eller om samarbetet mellan de tre länderna är uddlöst och symboliskt. Jonas Wikström sa inledningsvis att säkerhetsläget i norra Europa har försämrats. De militära aktiviteterna [...]

2018-12-25T19:43:55+02:005 dec 2018, 13:08|Notis|

Försvarsindustrins betydelse för svensk försvarsförmåga

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna och Flygvapenmuseum den 19 november 2018 ett seminarium där försvarsindustrin var i centrum. Carl-Henrik Arvidsson, strategichef vid Saab, svarade för inledningsanförandet där han belyste Saabs verksamhet och produkter som omfattar inte bara flygplan utan även ubåtar, sensorer, vapenutrustning med mera. Det betonades att mycket av produktutvecklingen ger kunskaper och fördelar även inom det civila samhället. De förutsättningar som försvarsindustrin idag arbetar under gör arbetet utmanande. Särskilt nämndes de förändrade omvärldshoten, ett förändrat politiskt Europa, olika former av ryska påtryckningar och den gråzonsproblematik som idag finns i gränsområdet mellan freds- och [...]

2018-12-25T19:47:30+02:0027 nov 2018, 12:38|Notis|

Anna Wieslander deltar i podden ”Brussels Sprouts”

AFF GS Anna Wieslander har deltagit i podcasten "Brussels Sprouts", om det svenska valet och den nordiska synen på europeiskt försvar: https://www.cnas.org/publications/podcast/anna-wieslander-on-swedish-elections-and-the-nordic-view-of-european-defense, 2018-10-26.

2018-11-07T11:58:27+02:007 nov 2018, 11:58|Notis|