About aff

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far aff has created 205 blog entries.

Pax Baltica firar 30-årsjubileum!

Temat för året är Energi Europas ödesfråga – Olika val runt Östersjön Under det temat kommer dessa föreläsare att utveckla sina tankar: Mikael Odenberg – tidigare försvarsminister och generaldirektör för Svenska Kraftnät Julia Vainio – representant för Natos Energikontor i Vilnius Niklas Rossbach – FOI: representant Margers Krams – Lettlands ambassadör i Sverige Kristian Gerner – nyss hemkommen från Moskva och föreläsare redan 1989! Tid: 17-18 oktober 2019 Plats: Konserthuset, Karlskrona, se också programmet nedan […]

2019-10-17T07:12:54+01:0017 okt 2019, 5:00|Categories: Notis|

Totalförsvarets återkomst – hur påverkar det oss i Norr?

Inbjudan till Totalförsvarsdiskussion i Kulturhuset Väven i Umeå, Café Fika! måndag 21 oktober 18:30–20:30 under ovanstående rubrik. Program: I samband med att Länsstyrelserna i norr och Försvarsmakten har Totalförsvarsdagarna i Umeå inbjuder AFF Västerbotten till en afton öppen för alla i Totalförsvarets tecken. Seminariet inleds med en presentation om den Försvarspolitiska inriktningen, varefter chefen för Militärregion Norr Ulf Siverstedt redogör för sina visioner för försvaret i Norr. Därefter presenterar Tobias Vintheimer från Länsstyrelsen Västerbotten hur de jobbar med totalförsvarsfrågor här i Västerbotten. Efter presentationerna genomförs en paneldiskussion om Totalförsvaret i Norr i vilken publiken inbjuds att delta. Moderator kommer Niklas [...]

2019-10-13T12:35:19+01:0013 okt 2019, 12:26|Categories: Notis|

USA är inte längre en överlägsen supermakt

Denna trio höll i skaftet vid det välbesökta mötet i Malmö, Ola Fischer, ordförande för Allmänna försvarsföreningen i Skåne, Bengt Svensson, generalmajor och försvarsattaché i Washington, samt Lennart Ljungfelt, vd för Aimpoint. USA har länge varit en militärt överlägsen supermakt i världen. Men nu är det inte längre lika självklart inom alla områden. Ryssland och Kina går på offensiven, liksom några andra länder som har kärnvapen: Indien, Pakistan, Iran och Nordkorea. Detta fastslog generalmajor Bengt Svensson när han gästade Allmänna försvarsföreningens och Försvarsutbildarnas möte i Malmö. Sedan 2015 är han försvarsattaché i Washington. Dessförinnan har Bengt Svensson varit chef för [...]

2019-10-03T16:51:10+01:003 okt 2019, 11:41|Categories: Notis|

Analys av Försvarsberedningens rapport i Almedalen 2019

Försvarsforum i Almedalen Tydliga var budskapen att säkerhetssituationen representerar något som är här och nu samt att det kommande beslutet kommer att återspegla balansen mellan nödvändiga förstärkningar av Sveriges totalförsvar och det politiskt möjliga, skriver Tommy Jeppsson. […]

2019-10-04T09:21:06+01:004 jul 2019, 19:08|Categories: Debatt, Notis|

Barry Pavel på besök i Stockholm

Med anledningen av Barry Pavel’s besök i Stockholm den 15 maj anordnade AFF och Atlantic Council tillsammans en föreläsning om de geopolitiska utmaningar som ligger framför oss i en turbulent värld. Det blev en timme med intressanta diskussioner! […]

2019-07-04T19:14:00+01:0022 maj 2019, 18:36|Categories: Notis|

Anna Wieslander invald i KKrVA

Den 15 maj valdes AFFs GS Anna Wieslander in som ny ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien och dess Avdelning VI "Säkerhetspolitisk vetenskap". Mer information finns här »

2019-05-16T16:42:07+01:0016 maj 2019, 16:42|Categories: Notis|

Värnkraft eller värnlös

AFF GS Anna Wieslander diskuterade Försvarsberedningens rapport "Värnkraft" och turerna kring den med Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl , Aftonbladets Anders Lindberg och Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i SvD Podcast "Ledarredaktionen". Du kan lyssna på den här »

2019-05-15T13:47:25+01:0015 maj 2019, 13:47|Categories: Notis|

Egna nationen framför samarbete?

Hur går det med säkerheten i ett Europa där nationalstaternas betydelse åter ökar och multilateralismen – ett fungerande samarbete mellan länderna – faller samman? Frågan ställdes vid Pax Nordica den 4 april, det årligt återkommande säkerhetspolitiska seminariet i Umeå. Säkerheten i Europa, och förvisso även andra delar av världen, har under de senaste decennierna byggt på ökat samarbete – i olika avseenden och former. Samarbeten som i värsta fall hotas när politiska strömningar i allt fler länder betonar den egna nationen framför samarbetet. Opinioner i samma demokratier som en gång, och mot bakgrund av dystra erfarenheter, valde samarbetsmodellen argumenterar åter för [...]

2019-05-15T13:02:31+01:0015 maj 2019, 12:57|Categories: Notis|

Positivt på årsstämman

Linnéuniversitetets i Kalmar nya fräscha lokaler, placerade på första parkett vid Kalmarsund, var platsen för årsstämman och länskonferensen 7 maj dit sjutton delegater mött upp. Från förhandlingarna i samband med årsstämman kan noteras att vår ordförande Elisabeth Nilsson omvaldes till ordförande och nya namn i styrelsen är Hans Granlund från Försvarshögskolan och Johanna Gårdmark från Folke Bernadotteakademien. Från länskonferensen som följde omedelbart efter avslutad årsstämma kan konstateras att föreningens medlemsantal om knappt 3 000 medlemmar innehåller en utvecklingspotential och sporre till länsavdelningarna. Vi behöver bli fler! Och fler borde kunna stimuleras till medlemskap. Den breda och intressanta verksamhet som genomförs i [...]

2019-08-26T13:55:49+01:009 maj 2019, 17:31|Categories: Notis|

En intressant kväll med Sverker Göranson

Den 28 mars föreläste general Sverker Göranson i Hörsalen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Ämnet för kvällens föreläsning var ”En exposé av svensk militär förmåga under min tid som ÖB och var vi står idag”. Sedan föreläsaren och åhörarna hälsats välkomna av länsavdelningens ordförande, landshövding Thomas Carlzon, följde en mycket initierad redovisning av Sveriges förhållande till läget i vår omvärld. Särskild uppmärksamhet ägnades åt situationen i Ryssland. Vi fick bekräftat att avvecklingen av vårt tidigare allsidigt sammansatta totalförsvar hade gått för fort och varit allt för omfattande. Vi fick också veta att det är mycket svårt att få gehör hos politiker [...]

2019-04-15T11:30:52+01:0015 apr 2019, 11:29|Categories: Notis|